Tag Archive for 'รัฐบาลฝรั่งเศส'

นโยบายของผู้นำสูงสุดที่เห็นแสงสว่างว่าจะต้องฟื้นฟูชาติฝรั่งเศสให้กลับมาใหญ่โตใหม่

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและการทหารของโลก มีอิทธิพลและบทบาทสูงในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดทิศทางนโยบายของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญๆ อาทิ องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การตำรวจสากล กลุ่มต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นต้น ซึ่งนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือในกรอบสหภาพยุโรปและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะเยอรมนี นอกจากนี้ ฝรั่งเศสหวังที่จะเห็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีความเจริญ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาระดับโลก และมีชื่อเสียงในระดับโลกในอีกหลายด้านมากมาย อาทิเช่น กีฬาเทนนิส กีฬาฟุตบอล กีฬารักบี้ แฟชั่นดีไซเนอร์ มีสินค้าเบรนเนมระดับโลกมากมาย อาหารและขนมของฝรั่งเศสก็ขึ้นชื่อมากมายในความอร่อย ไวน์ชั้นเลิศ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายหลายแห่ง และภาษาราชการที่ใช้คือ ภาษาฝรั่งเศส ก็ใช้แพร่หลายไปทั่วโลกพอๆกับภาษาอังกฤษเลยทีเดียว การสนับสนุนแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภารกิจด้านการต่างประเทศของรัฐบาลฝรั่งเศสชุดปัจจุบันจึงให้ความสำคัญต่อมิติความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ก็มิได้ละทิ้งมิติความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งฝรั่งเศสยังคงต้องการมีบทบาทในประเด็นระหว่างประเทศต่างๆอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหานิวเคลียร์ในอิหร่าน/เกาหลีเหนือ ปัญหาความรุนแรงในซีเรีย ข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ สถานการณ์ในอัฟกานิสถาน เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา สถานการณ์ในเมียนมาร์ โดยฝรั่งเศสยึดถือแนวทางในการสร้างสันติภาพ รวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนเป็นหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ สังคมฝรั่งเศสต่างจากสังคมไทยอยู่หลายอย่างและความต่างเหล่านี้นำไปสู่นโยบายกับการให้ลำดับความสำคัญที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับการวิจัยพื้นฐาน การลงทุนในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ไม่หวังผลในระยะสั้น ที่สำคัญสำหรับทั้งสองฝ่ายคืองานพัฒนาเหล่านี้มีตลาดงานเป็นเดิมพัน ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องรีบปรับตัวไม่ให้ความตกต่ำทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ความชัดเจนคือนโยบายของผู้นำสูงสุดที่เห็นแสงสว่างว่าจะต้องฟื้นฟูชาติให้กลับมาใหญ่โตใหม่ด้วยการสร้างความรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐานของความร่วมมือกับสหภาพยุโรป