Archive Page 2

พัฒนาเทคโนโลยีแผนที่และการนำทางของตนเองแบบ AR เพื่อรองรับการใช้งานใน iOS 5

14
ปกติแล้ว Apps นำทางมีประโยชน์มาก เมื่อต้องใช้งานด้านเกี่ยวกับการนำทางไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่คุ้นเคยหรือจะเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แต่ล่าสุด คิดดูว่าถ้า Apps เหล่านี้ทำเกินหน้าที่ได้จะเป็นอย่างไร

ถ้าจำกัดได้อย่าง Google Maps นั้นมีเป็น Apps ที่เรียกว่ามีการบอกแผนที่ได้อย่างแม่นยำระดับที่คนทั่วไปยอมรับ เมื่อก่อนการใช้ Apps Google Maps นำทางจะต้องอยู่ใน สหรัฐอเมริกา บางทีคนที่อยู่ต่างประเทศก็น้อยใจ แต่ล่าสุดนำทางได้อย่างเป็นทางการ โดยให้เลือก 3 เส้นทางและมีการแจ้งการจราจร แต่ดูไปแล้วเมื่อนำทางจริง ไม่มีการบอกว่าเส้นทางติดแค่ไหน เหมือนกับเครื่องนำทางบางรุ่น แต่ถือว่ายังน่าใช้อยู่ไม่ใช่น้อย ซึ่งมาดูทางของฝั่ง Windows Phone ซึ่งมี Here Drive ที่นำทางแล้วบอกสภาพการจราจรได้ เพียงแต่ว่า อาจจะทำให้หน่วงกว่าเดิมสักหน่อย

หนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ Apple ให้ความสนในมาโดยตลอดนั่นก็คือเทคโนโลยีทางด้านแผนที่และการนำทางก่อนหน้านี้ พบว่าทาง Apple ได้ทำการซื้อกิจการ 2 บริษัทที่ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งได้แก่บริษัท Placebase และบริษัท Poly 9 รวมถึงยังได้ทำการจัดตั้งทีมพัฒนาที่ชื่อ Geo Team ของตนเองขึ้นมาเพื่อพัฒนาแบบควบคู่กันไปด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแผนที่และการนำทางให้ก้าวไปสู่่ระดับของการใช้งานที่ดียิ่งๆขึ้นไป

ล่าสุดได้มีหลักฐานและข้อมูลหลุดออกมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแผนที่และการนำทางอีกครั้ง โดยครั้งุนี้ดูเหมือนทาง Apple ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีแผนที่และการนำทางเป็นของตนเองเพื่อรองรับการใช้งานกับระบบปฎิบัติการ iOS5 ซึ่งข้อมูลและภาพดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นโดย Jaron Waldman ผู้บริหารจากบริษัท  Placebase บริษัทที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากทาง Apple ให้ได้พัฒนาในส่วนของแผนที่ การนำทางและบริการค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆอย่างมากมาย

แม้ว่าคอนเซ็ปในการใช้งานจะมีลักษณะที่ไม่วือหวาหรือต่างจาก Application ที่เคยใช้งานกันไปมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากจะเป็นการใช้งานโดยการเปิดถ่ายกล้องถ่ายภาพ จากนั้นเมื่อทำการเล็งกล้องถ่ายภาพไปทางทิศใด ก็จะปรากฎข้อมูลสำคัญๆของสถานที่ต่างๆ รวมถึงลักษณะของแผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  แต่นี่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของทาง Apple กับการลงมามุ่งเน้นเทคโนโลยีทางด้านแผนที่และการนำทางด้วยตนเองแทนที่่จะไปผลักดันเหล่าบรรดานักพัฒนาที่พัฒนา Application ประเภทดังกล่าวในท้องตลาด คงต้องมารอจับตาดูว่าเทคโนโลยีหรือ Application ทางด้านแผนที่และการนำทางของ Apple ในเวอร์ชั่นเต็มนั้นจะเจ๋งขนาดไหน

 

ทำไมองค์กรต้องมีการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี

ปัจจุบันนี้ การทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในการทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในระดับองค์กร บริษัท และ อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นประโยชน์จากด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy) และ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี (Technology Strategy) เข้าด้วยกัน ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสามารถดำเนินควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีจะช่วยให้องค์กรพิจารณาถึงจุดแข็งด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ และให้ความสำคัญในการวางแผนที่จะพัฒนาเสริมสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เหนือกว่าคู่แข่งได้

การมุ่งเน้นที่การวางแผนโดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญและความต่อเนื่องสอดคล้องของการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละขั้นตอน ทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

แผนที่นำทางเทคโนโลยี สามารถช่วยผู้บริหารให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต โดยเฉพาะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานได้ เช่นในกรณีของบริษัทใหญ่ที่มีหน่วยธุรกิจย่อยหลายหน่วย และแต่ละหน่วยก็มีการดำเนินอย่างเป็นอิสระอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรให้เข้าใจและรับรู้ถึงทิศทางในการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กระบวนการทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี สามารถระบุถึงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Technology Reuse) วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานของเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังจะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนทางเทคโนโลยี และลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สั้นลง ทำให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (participation) และ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (ownership) ในโครงการนั้นๆ เมื่อพนักงานตระหนักว่าโครงการที่ตนเสนอได้รับการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (master technology roadmap) เขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำให้งานนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ

จำหน่ายสินค้าแผนที่และลูกโลกสำหรับวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด ของผรั่งเศส

ประโยชน์ของแผนที่นั้นมีมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้หลายๆด้าน อาทิเช่น

1. ประโยชน์ทางด้านการเมือง แผนที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐหลายสาขา ส่วนใหญ่และที่ปรากฏชัดเจน คือ งานด้านภูมิศาสตร์การเมือง งานด้านภูมิรัฐศาสตร์ นำมาพิจารณาในด้านส่วนประกอบคงที่ หรือส่วนประกอบไม่คงที่ สำหรับภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติการของรัฐทางการเมือง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ นักภูมิรัฐศาสตร์จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งจะขาดเสียมิได้ คือ “แผนที่” นักภูมิศาสตร์ชั้นสูง จะต้องมีความรู้ในกิจการแผนที่เป็นอย่างดี มีความสามารถในการอ่านแผนที่ จึงจะสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างกว้างขวาง สามารถวางแผนดำเนินการเตรียมรับ หรือแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง สภาพทางภูมิรัฐศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับแผนที่มากที่สุดแนวพรมแดนระหว่างประเทศ นักภูมิรัฐศาสตร์ที่ขาดเข้าใจเรื่อง แผนที่

2.  ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั้น แผนที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเช่นกัน ต้องใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ดังเช่น การดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขง ของสภาเศรษฐกิจและสังคมองค์การสหประชาชาติ แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนอันดับแรกที่จะต้องผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ในขั้นการวางแผน ตลอดจนถึงขั้นปฏิบัติการตามแผน เพราะบริเวณดังกล่าวยังไม่มีแผนที่ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการดำเนินงานแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามโครงการนี้จัดเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่วางแผนและปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติยังได้มีมติเสนอแนะให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจัดทำแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ ขึ้นใช้ในประเทศของตน โดยสหประชาชาติให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำวิธีดำเนินการจัดทำแผนที่ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับกิจการแผนที่สำหรับภูมิภาคขึ้น โดยมุ่งหมายที่จะหาวิธีการในการพิจารณากิจการแผนที่ของภูมิภาคให้เข้าสู่มาตรฐาน และมีแผนที่ใช้งานอย่างเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ๆโลก

3. ประโยชน์ทางด้านการทหาร มีคำกล่าวในวงการทหารว่า “แผนที่เป็นเครื่องมือรบชิ้นแรกของทหาร” การพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารของชาติ จำเป็นต้องแสวงหาข้อมูล ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการวางแผน ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความสำคัญและจำเป็น แผนที่จึงเป็นเอกสารชิ้นแรกที่ต้องจัดทำ หรือจัดหาให้ได้มา โดยเฉพาะแผนที่สามารถให้ข่าวสาร เกี่ยวกับระยะทาง ตำแหน่งความสูง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับภูมิประเทศ โดยละเอียดถูกต้องทั้งที่เกื้อกูลและขัดขวางต่อการปฏิบัติการ ทางด้านสงครามในปัจจุบันไม่จำกัด
อยู่เฉพาะพื้นที่ที่เรารู้จักคุ้นเคยเท่านั้น

การผลิตแผนที่ อีกทั้งพยายามคิดค้นหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในกิจการแผนที่อยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องแผนที่ จึงมักเป็นหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อกิจการทางทหารเป็นส่วนใหญ่

ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด คือเป็นประเทศที่ติดต่อทำการซื้อขายสินค้าและบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกในการพัฒนาและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มาเป็นแนวทางในประเทศ การค้าระหว่างประเทศของไทยที่ผ่านประเทศไทยส่วนใหญ่จะขาดดุลการค้า และได้ดุลการค้าการชำระเงินเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ยางพารา ไม้สัก ดีบุก ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กุ้งสด ทุเรียน มังคุดและที่ส่งออกมากขึ้นโดยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ซีเมนต์ อัญมณี ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ผ้าไหมไทย แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ได้นำเข้าสินค้าเยอะมาก เป็นเหตุให้เราขาดดุลการค้า สามารถจำแนกสินค้านำเข้าได้ดังนี้

– สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในบ้าน มีแนวโน้มลดลงเพราะมีการผลิตทดแทนการนำเข้า และพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก
– สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายใน มีแนวโน้มสูงขึ้น
– สินค้าประเภททุน ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรงรถแทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มสูงขึ้น
– สินค้าอื่นๆ ได้แก่ รถยนต์ เชื้อเพลิง อะไหล่รถยนต์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในรอบระยะ 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการนำเข้าสินค้าของไทยสูงมากขึ้น เนื่องจากการเร่งพัฒนาประเทศมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าทุนมากขึ้น การบริโภคของคนในประเทศเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบ ซึ่งมักจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง นอกจากนี้ประเทศไทยส่งเสริมการค้าเสรี ควบคุมการนำเข้าเพียงไม่กี่รายการ จึงมีการนำเข้าสินค้าอย่างมาก จากสาเหตุเหล่านี้ เป็นเหตุให้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามาตลอด

เศรษฐกิจและการค้าของไทยในระยะที่ผ่านมาจะขยายตัวในอัตราที่สูงมาก แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ ได้มีการนำมาตรการใหม่ๆ มาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้ามากขึ้น เช่น การใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และ ตอบโต้การอุดหนุนการห้ามนำเข้าโดยอัตโนมัติ โดยใช้เหตุผลทางสุขอนามัย มาตรฐานสินค้าหรือสิ่งแวดล้อม การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยนอกจากแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของโลกโดยเข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐกิจการค้าที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันและผลักดันให้มีการพัฒนาอาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีแล้ว จะต้องพัฒนาสินค้าออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก รวมทั้งจะต้องแสวงหาลู่ทางที่จะขยายการลงทุนของไทยไปในภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งในลักษณะของการลงทุนโดยตรงและการร่วมทุน เพื่อเป็นช่องทางให้สินค้าออกของไทยกระจายไปสู่ตลาดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 

ซื้อสินค้าและการบริการทางออนไลน์อย่างมั่นใจด้วยวิธีตรวจสอบข้อมูล

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การติดต่อระหว่างกลุ่มเพื่อน คนรู้จัก เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ถึงอยู่กันคนละมุมโลกก็สามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการติดต่อซื้อขายสินค้า ใช้บริการ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ก็นิยมทำผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวกสบายแค่ปลายนิ้วคลิก ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างมากเลยค่ะ

แต่ความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์เหล่านี้ ก็เปรียบเสมือนดาบสองคมนะคะ หากมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ อย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้ หลาย ๆ ท่านคงได้ทราบข่าวซื้อขายตุ๊กตา เฟอร์บี้ (Furby) ที่ได้รับความนิยมกันอย่างมาก ผ่านเว็บไซต์ Social Media แต่เมื่อผู้ซื้อโอนเงินค่าสินค้าแล้วกลับไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง ซึ่งมีผู้เสียหายในกรณีนี้หลายคนและรวมมูลค่าเงินที่โอนไปทั้งหมดนับล้านบาทเลยค่ะ

คำแนะนำในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มาแนะนำแก่ทุกๆท่าน เพื่อให้สามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ทางออนไลน์อย่างมั่นใจและปลอดภัย ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. หากเจอสินค้าที่ราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดมากๆ จนผิดสังเกต ให้ตรวจสอบกับผู้ซื้อให้มั่นใจเสียก่อน อย่าเห็นแก่ของราคาถูกและรีบโอนเงินไปให้ก่อน เพราะผู้ร้ายมักตั้งราคาสินค้าให้ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อโน้มน้าวให้คุณสนใจและซื้อ
2. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจำนวนมากๆ ให้กับคนที่เราไม่เคยซื้อของด้วยมาก่อน หากต้องการทำจริง ขอให้ไปเจอหน้า แล้วมอบเงินให้กันดีกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ร้ายมักหลีกเลี่ยงการพบหน้ากันจริงๆ จะมีเทคนิคการโน้มน้าวให้คุณโอนเงินไปให้ก่อนจึงควรระมัดระวัง
3. เมื่อพบหน้าในกรณีที่ได้พบหน้ากันจริงให้ขอเอกสารยืนยันการซื้อ หรือติดต่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารยืนยันการซื้อสินค้า หรืออย่างน้อยขอถ่ายภาพของผู้ขายไว้
4. ทดลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยๆ ก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ค้าคนนั้น ส่งของจริง และมีตัวตนจริงซึ่งในรายที่ต้องการฉ้อโกงจะพยายามให้คุณสั่งของคราวละมากๆ ต้องระมัดระวังอย่างมาก
5. อย่าไว้ใจ Social Network ของผู้ขาย เพราะบางคนมีหลายบัญชีผู้ใช้ พยายามขอบัญชีผู้ใช้งานจริงที่ใช้ในการติดต่อ ทำให้สามารถตรวจสอบกลุ่มเพื่อนหรือผู้ติดตามและพฤติกรรมของการใช้งานจริงได้ โดยถ้าผู้ขายผ่าน Social Network มีความจริงใจก็ต้องยินดีในการให้บัญชีผู้ใช้งานจริง
6. ควรตรวจสอบว่า ผู้ขายมีชื่อจริง นามสกุลจริง หรือชื่อของเจ้าของร้านแสดงอยู่หรือไม่ หากมีชื่อจริง หรือเลขบัญชีธนาคารที่ต้องโอนเงินชำระค่าสินค้าให้ ควรค้นหาตรวจสอบชื่อ นามสกุลใน Google เสียก่อนก่อนว่ามีประวัติอย่างไรมาบ้าง เพราะหากเป็นชื่อหรือบัญชีที่เคยมีการโกงมาก่อน ก็อาจจะเจอคนอื่นๆ แสดงความเห็นไว้ในที่อื่นๆ เช่นกัน และหากเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
7. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ ว่าชื่อเว็บนี้ตั้งมานานแล้วหรือไม่ ตรวจสอบได้ที่ http://dawhois.com สำหรับ .com และสำหรับชื่อเว็บที่ลงท้ายด้วย .th ตรวจสอบได้ที่ http://thnic.co.th/whois หากเว็บที่เปิดมานานแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไป ก็จะมีความน่าเชื่อมากกว่าเว็บที่เพิ่งเปิดมาเพียงไม่กี่เดือน เพราะส่วนใหญ่เว็บที่หลอกลวงจะเปิดได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
8. หากเป็นผู้ที่ขายกับผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงก็จะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง เพราะผู้ให้บริการจะมีการตรวจสอบร้านค้ามาก่อน
9. ตรวจสอบจากการพูดคุยและโต้ตอบกันก่อนหน้านี้ของผู้ขายหรือเว็บนั้นๆ เช่น ในเว็บบอร์ด หรือ Social Network ดูว่ามีคนเข้าไปเขียนตอบอะไรบ้าง หรือกระทู้ล่าสุดที่ตอบคือเมื่อไร เพราะหากคำถามถูกทิ้งไม่ได้ตอบไว้นานจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า และต้องตรวจสอบว่ามีผู้เคยได้รับสินค้าแล้วหรือไม่ด้วย เพราะจะสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าของนั้นได้ และควรระวังบัญชีผู้ใช้ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

แต่ละบุคคลย่อมมีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแตกต่างกันออกไป พอสรุปได้ดังนี้
1. ค่านิยม บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาถูกในขณะที่บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาแพง ผู้ที่นิยมซื้อสินค้าราคาแพงมักคิดว่าสินค้าราคาแพงคุณภาพดี นอก

เหนือจากนั้นบางคนยังมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าราคาแพง บางคนต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ที่มีฐานทางเศรษฐกิจดี
2. บุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าบางชนิด เช่น รองเท้า บางคนมีขนาดเท้าหรือลักษณะของเท้าที่หาซื้อรองเท้ายาก เมื่อพบ

รองเท้าที่สวมใส่พอดีแม้ราคาค่อนข้างแพงก็ตัดสินใจซื้อ แต่บางคนรูปเท้าปกติสามารถใส่รองเท้าได้ทุกชนิด ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป ก็อาจจะซื้อรองเท้าได้

ราคาถูกกว่า
3. สภาพของครอบครัว บางครอบครัวใช้ของแพงเป็นประจำ สมาชิกในครอบครัวก็จะติดนิสัยการใช้ของแพง บางครอบครัวประหยัดมีผลทำให้

สมาชิกในครอบครัวพลอยประหยัดไปด้วย
4. วัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า วัยรุ่นชอบของที่มีสีสันสดใส แบบนำสมัยในขณะที่ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนชอบของที่มีสีสุภาพ แบบเรียบ
5. ฐานะทางเศรษกิฐ