การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของฝรั่งเศส

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจฝรั่งเศสในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะค่อนข้างซบเซา มีปัญหาด้านการว่างงาน และความสามารถในการแข่งขันที่ตกต่ำอยู่บ้าง แต่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของฝรั่งเศสน่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2558 นอกจากนี้ ภาคเอกชนฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าแสวงหาตลาด และพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพในต่างประเทศ อีกทั้ง รัฐบาลฝรั่งเศสก็ยังให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีการผลิต หรือการวิจัยและพัฒนา ตามที่นาย Manuel Valls นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้แถลงนโยบายในต้นเดือนเมษายนปี 2557 ที่ผ่านมา จึงน่าจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพที่จะเข้าสู่ตลาดของฝรั่งเศสด้วย

จุดเด่นของประเทศฝรั่งเศสคือ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นตลาดผู้บริโภค (consumer market) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (มีผู้บริโภคประมาณ 500 ล้านคน) นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าภายในทวีปยุโรปแล้ว ฝรั่งเศสยังเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าไปยังทวีปแอฟริกาเหนือและบางประเทศในตะวันออกกลางอีกด้วย นอกจากนั้น ฝรั่งเศสยังเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยในด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือด้านระบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา (โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม) การพัฒนาการขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง เป็นประเทศผู้มีอำนาจการผลิตสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ในด้านการผลิตสินค้าหรูหรา ด้านธุรกิจค้าปลีก และการเกษตร ทั้งนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสจำนวน 39 บริษัท ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ในปี 2556 IMF ได้จัดลำดับเศรษฐกิจฝรั่งเศสว่า มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 2 ของยุโรป และใหญ่เป็นลำดับ 5 ของโลก ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติ เข้าไปลงทุนจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของยุโรป และเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย ถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อความเติบโตของเศรษฐกิจโลกประเทศหนึ่ง

ในปี 2557 คาดการณ์ว่า รัฐบาลฝรั่งเศสจะปรับเพิ่มเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 1 โดยมีปัจจัยหนุนจากการปฏิรูปแรงงานและแรงกระตุ้นในการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งการลดรายจ่ายที่ลดลงและการปรับลดภาษีธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและจ้างงาน สำหรับปี 2558 ฝรั่งเศสตั้งเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 1.7 ดังนั้น ช่วงนี้จัดเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย จะนำเสนอสินค้าที่ไปแข่งขันในตลาดฝรั่งเศส

Comments are currently closed.